ผลงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
# ประเภทการนำเสนอ วิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รายละเอียด
1 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  คู่มือการซ่อมเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพไม่ดีที่หัวเสาเข็มเจาะ  Guide to repairing poor quality bored piles at the head of bored piles
2 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบความสูงของสิ่งปลูกสร้างรอบสนามบินดอนเมือง  Development of a computer program for checking the height of buildings
3 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  ศึกษาคุณสมบัติการรับกำลังอัดของปูนซิเมนต์ไฮดรอลิคซ์เมื่นำมาผลิตเป็นคอนกรีตพรุน  Study the compressive properties of hydraulic cement when producing porous concrete.
4 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การศึกษาอิฐบล็อกประสานโดยใช้เศษแก้วบดละเอียด เป็นส่วนผสมเพิ่ม  A Study of Interlocking Blocks Using Crushed Glass as Supplement
5 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  การผลิตกาวยางจากโฟมผสมน้ำยางพารา  Production of Rubber glue foam mixed with latex
6 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยเคลือบผิวด้วยอีพ๊อกซี่  Concrete flooring reinforced with bamboo by coating with epoxy
7 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  แอพพลิเคชั่นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบประกอบอาคารด้วยแบบแสดงอาคารโดยใช้โปรแกรม BIM ร่วมกับ Application Boonthavorn P.M.  Application for preventive maintenance, building system work with building display by using BIM program in conjunction with Application Boonthavorn P.M.
8 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุรี  Applications for real estate appraisal in Nonthaburi province
9 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายสติกเกอร์  Thermometer with sticker dispensing
10 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องเตือนภัยไฟป่าระบบ LoRa WAN ด้วย อาดูโน่  LoRa WAN Forest Fire Alarm System by Arduino
11 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับผู้สูงอายุ  Heart rate alert system For the elderly.
12 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบตรวจสอบสถานะการจอดรถผ่านแอปพลิเคชัน Blynk  Parking status monitoring system via Blynk application
13 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ควบคุมสั่งการเครื่องพ่นยุงผ่านระบบสื่อสารไร้สาย IoT  Control devices to control mosquito sprayers via wireless communication system IoT
14 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ  Security smart lock
15 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแจ้งเตือนสถานภาพห้องควบคุมระบบสื่อสารแบบครบวงจร  System Alarm Integrated Server Room
16 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประตูอัตโนมัติความปลอดภัยสูง  Automatic Door System High Security
17 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน  VALUE LICENSE PLATE DETECTION
18 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องเตือนภัยน้ำป่าแจ้งเตือนผ่านวิทยุสื่อสาร   Forest water alarm through radio communication
19 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  แม่พิมพ์ปั๊ม  single die
20 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ผลิตชิ้นงานข้อต่อรางเดินสายไฟ ของบริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด  Design and manufactuer of Dies, metal stamping, wiring troughs of DENCO Industry Co.,Ltd
21 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั้มโลหะผลิตชิ้นงาน ขาจับยึดชิ้นงานของบริษัท ดีแมนชีนพาร์ท จำกัด  design and manufactur of Dies metal stamp,Clamping workpiece of DEEMACHINE PART CO.,LTD.
22 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางบอน  Bangbon social welfare development center for older persons
23 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  การออกแบบศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางนอน  Bangbon social welfare development center for older persons
24 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางบอน  ฺBang Bon social weifare development center for older persons
25 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางบอน  Bang Bon social weifare development center for older persons
26 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  เครื่องคัด​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ด้วย​มอเตอร์​แรงลม​  Rice Threshing machine​ motor
27 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  การออกแบบและสร้างเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกด้วยความร้อน  Design and Create of Dehumidify Machine for Rice Paddy by heat
28 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  ออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศลงในน้ำแบบใช้แผงโซล่าเซลล์ควบคุมด้วยค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำ  Design and Construction of Solar Panel Water Controlled with Watee Ph Meter
29 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  การออกแบบและสร้างเรือพ่นน้ำแปลงผักพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล  Design and construction of a remote control solar power embroidery boat
30 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์ รสเมี่ยงคำ  The Development of Granola Bars Flavor Miang Kham
31 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่รสกระเพราไก่  Product development of chicken leg bread, shrimp basil flavor
32 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ชิฟฟอนเค้กเสริมกลีบดอกดาวเรือง   Calendula-fortified chiffon cake
33 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทูเลย์เสริมผงผักคะน้าเม็กซิโก  Tulay Cookies Products Fortified Mexican Kale Powder.
34 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ EzyServices  Computer Repair Notification System EzyServices
35 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาทโฟนแอพพลิเคชั่นตรวจสอบการรับจ่ายอุปกรณ์ไอทีของ บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด  Smart phone application check IT equipment payment of S.B. Furniture House Co., Ltd.
36 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาผลกระทบจากมาตรการการขึ้นภาษีที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ซิกาแรตของผู้บริโภค ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   The study the effect of rasing tobacco excise tax towards the buying behavior of cigarettes of consumer in Dusit District, Bangkok Province
37 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟมวลชนสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แบบบริการส่งถึงบ้าน (Delivery) ของลูกค้าในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันชันกรุงเทพมหานคร   A Study of The Marketing Ingredients that Influence Beverage Purchasing Decisions through Mass Coffee Shop Applications Southern Bus Terminal Home Delivery Service for Customers in Bang Ramat, Khet Taling Chan,
38 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในการชำระสินค้าผ่านระบบ True money wallet หรือ เงินสด ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  Customer satisfaction comparison in the payment of products through the system true money wallet vs cash in the 7-Eleven in Nong chok District, Bangkok
39 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  กิจกรรมสร้างเพจ Facebook ที่มีผลต่อการกระตุ้นผู้ใช้บริการบริษัท J&T Express สาขาพระประแดง  Facebook page creation activity affecting users of J&T Express Phra Pradaeng branch.
40 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแข็งหลอดปลอดสาร ตราไนแองการ่า สาขาสุขสวัสดิ์  Study of marketing strategies for purchasing decision, Niagara Free Ice, Suksawat
41 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม ตราบัวทิพย์ จากบริษัท สุชิน น้ำดื่ม ของลูกค้าในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  A Study on Marketing Ingredients Influencing Buying Decision of Buathip Drinking Water from Suchin Drinking Water Company of customers in Bang Kruai District. Nonthaburi Province.
42 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการตลาด  การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ของผู้เอาประกันภัยใน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  The Study of the Marketing Mix Influencing the Purchase of Car Insurance for Personal seats Of Bangkok Insurance
43 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคของบริษัท วัน อินฟินิตี้ บิวดิ้ง สแตนดาร์ด จำกัด  Using the app to build consumer acceptance of One Infinity Building Standard Company Limited
44 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการไลฟ์สดทางเฟสบุ๊คของประชากรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  FACTORS INFLUENCING DECISION TO BUY PRODUCTS THROUGH LIVE FACEBOOK OF THE POPULATION IN KLONG SAM WA, BANGKOK
45 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการตลาด  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรร้านเคเอฟซี (K.F.C.)สาขาบิ๊กซีบางปะกอก  Personnel capacity development to increase work effectiveness of KFC personnel (K.F.C.) Big C Bangpakok Branch
46 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานสถานที่และห้องเรียนภายใน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  Development of a System for Checking Access to Places and Classrooms Inside Thonburi Commercial College
47 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการระบบควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานผ่าน Smartphone  Developing of electricity control system in Smartphone
48 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระบบต้นแบบการตรวจตราและแจ้งเตือนการลื่นล้ม สำหรับคนไข้ในโรงพยาบาลโดยใช้วิธีการไอโอทีเพียโซ  SLIPPING Alerting and Monitoring System For Patient in hospital using IOT-Piezo methodology
49 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ  Promotion Media Development and Design For I.T. Solution Computer (Thailand) co.,ltd. Using Augmented Reality AR
50 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะ ด้านการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  Development of Assistant Mobile Application to Prevent Visus Covid-19
51 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการการพัฒนาอนิเมชันกระบวนการลดความเสี่ยงของงานการเงิน กรณีศึกษา : การชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นเงินสด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  The development of animation to reduce obesity of the case study work : payment for attending Thonburi Commercial College
52 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระบบช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเปิดบิลเอกสารผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์  The system supports opening of Bill documents via Android OS.
53 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการระบบธุรกิจอีคอมเมิร์ชเว็บไซต์ขายสินค้า Nagas Digital  E-commerce business system project, Nagas Digital product sales website
54 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  คู่มือการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม Microsoft Excel  STUDY OF PROBLEM CONDITIONS FROM INVENTORY CONTROL BY MICROSOFT EXCEL
55 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีคุณภาพ ด้วยโปรแกรม Excel Barcode  Developing a quality inventory management system with Excel Barcode program.
56 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการบัญชี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ SMEs  Factors that affect the efficienncy of accountant in the accounting of SMEs
57 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้มีคุณภาพ ของสำนักงานพิภัทราการบัญชี  Developing a manual for the audit of accounting documents for the preparation of quality financial statements. Of the Phiphatra Accounting Office.
58 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  สาขาวิชาการบัญชี  การพัฒนาคู่มืองานระบบบัญชีซื้อสินค้าและเจ้าหนี้ โดยโปรแกรม CD Organizer  Development of Accounting System manuals, Purchases of products and Payables by CD Organizer
59 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการบัญชี  การศึกษาปัญหาเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  The study of accounting document problems for vat registered businesses
60 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของน้ำยาซักผ้าจากน้ำด่างขี้เถ้า  The Development and Effectiveness of laundry detergent from alkaline ash
61 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศจากเปลือกส้ม  The Development Orange Peel for Air Conditioning Essential Oil
62 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การผลิตและหาประสิทธิภาพสบู่เหลวล้างมือกลิ่นมะกรูด   The Production and efficacy of liquid hand soap, bergamot scent
63 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  สาขาวิชาการโรงแรม  การศึกษาส่วนผสมการตลาดบริการในการจัดจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ด (Street Foods) โรงแรมอโนมา แกรนด์ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  The Study of Service Marketing Mixes on Street Food Selling at Arnoma Grand Hotel under Social Distancing Measures Affecting Consumers Purchasing Decisions in Pathumwan Bangkok
64 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงการหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์สู้ภัยโควิด-19  Robots to deliver food and medical supplies to combat COVID-19
65 นำเสนอภาคโปสเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เครื่องย่อยสลายแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์  Solar Cell Shredder
66 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เครื่องบันทึกข้อมูลด้วยการรู้จำใบหน้าและวัดอุณหภูมิด้วยบอร์ดราสเบอรี่พาย  Data Recorder with Face Recognition and Temperature Measurement with Raspberry Pi Board
67 นำเสนอภาคบรรยาย  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ตู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชระบบอัจฉริยะ  Intelligent system crayfish shrimp